Päiväkotimme arvotTyömme perustana on kunnioitus lapsia, perheitä ja työtovereita kohtaan. Pyrimme kohtelemaan kaikkia perheitä tasa-arvoisesti ja huomioimaan perheiden erilaiset taustat ja elämäntilanteet. Tuemme perheiden kasvatustyötä mutta ensisijaisesti kasvatusvastuu on perheillä.

Kasvastuskumppanuuden hengessä pyrimme luomaan lapsille turvallisen hoitopäivän. Tavoitteena on tukea lasten tasapainoista kasvua ja kehitystä, tarjota hyvää huolenpitoa, jossa opitaan arvostamaan toisia ihmisiä ja ympäristöä.

Toimintamme perustuu pienryhmätoimintaan, jossa lapsella on mahdollisuus kiireettömästi sekä oman kehitystasonsa mukaiseen toimintaan. Pienryhmässä lapsi tulee paremmin kuulluksi, huomioiduksi ja hänen toiveensa pystytään ottamaan paremmin huomioon.

Katso esittelyvideO

Aurinkorinteen päiväkoti

Lohtajankatu 22
87150 Kajaani
puh. 050 355 0656


Päiväkodin johtaja

Pirjo Sonninen
puh. 050 355 0656
info (at) aurinkorinteenpaivakoti.fi

www.aurinkorinteenpaivakoti.fi 2017 - kotisivut